Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
29 avril 2020 3 29 /04 /avril /2020 10:09
Mialy Rajoelina, 28.04.2020. Nanolotra Vatsy Tsinjo

Amin'izao fidiran'ny mpianatra mpanala ny fanadinana izao, dia tonga nanome ny Vatsy Tsinjo ho an'ireo mpampianatra ny teo anivon'ny Fikambanana Fitia. Nahazo izany ny mpampianatra avy amin'ny CEG Nanisana, ny LTP Ampasampito, ny EPP Ankorondrano ary ny Lycée Analamahitsy.

Mialy Rajoelina, 28.04.2020. Nanolotra Vatsy Tsinjo
Mialy Rajoelina, 28.04.2020. Nanolotra Vatsy Tsinjo
Mialy Rajoelina, 28.04.2020. Nanolotra Vatsy Tsinjo

Nanatanteraka ny fizarana izany tamin'ireo toerana ireo ny Filohan'ny Fikambanana Fitia, Ramatoa Mialy Rajoelina. Nanomboana izany, ny Talata 28 Aprily 2020 ny teny amin'ny CEG Nanisana, misy mpampianatra miisa 140.

Mialy Rajoelina, 28.04.2020. Nanolotra Vatsy Tsinjo

« Antom-pisian'ny Fikambanana Fitia dia ny mitsinjo hatrany ny mpiara-belona, ary seha tra manokana iasana ny eo anivon'ny fampianarana. Mahatsapa tena izahay mànana adidy mandray andraikitra mba anohana anareo mpampianatra mpanabe, satria ianareo no mikolokolo ny zanantsika », hoy Ramatoa Mialy Rajoelina nandritra ny lahateny nataony fanolorana ny vatsy tsinjo.

Mialy Rajoelina, 28.04.2020. Nanolotra Vatsy Tsinjo
Mialy Rajoelina, 28.04.2020. Nanolotra Vatsy Tsinjo

Nozaraina « pack » tsirairay avy ireo mpampianatra izay misy : Fonosana Covid-Organics ho an’ny fianakaviana, vary 5 kg, voamaina 2kg, menaka, ronono, siramamy, moringa (voanambo), sira, tantely, arovava roa avy amin’ny Fikambanana Fitia ary gel hydroalcoolique fanasana tanàna.

Mialy Rajoelina, 28.04.2020. Nanolotra Vatsy Tsinjo

Nampirisika hatrany ny asa makadiry izay iantsorohan'ireto mpampianatra ireto ihany koa ny Fikambanana Fitia. Nasiana fanazavana ihany koa ny momba ny fampiasana ny fonosana Covid-Organics izay sahaza ho an'ny fianakaviana iray : ampangotrahana amin'ny rano roa litatra dia arotsaka ao anaty rano mangotraka ny fonosana iray, dia avela mangotraka mandritra ny roa minitra. Esorina avy eo ambony afo dia avela hilona mandritra ny 15 minitra. Tsy azo haverina hafanaina fa tsy maintsy sotroina ka taperina ao anatin’ny iray andro.

Mialy Rajoelina, 28.04.2020. Nanolotra Vatsy Tsinjo

Momban’ny fisotroana azy ho an'ny ankizy dia 33 cl in-telo mandritra ny herinandro, mifanelanelana iray andro. Izany hoe raha nisotro androany alatsinainy, dia tsy misotro raha tsy aminy alaobia. Ho an’ny lehibe indray dia 33 cl in-droa isan'andro mandritra ny herinandro. Marihana fa ireo zaza izay efa nisotro tany ampianarana dia tsy nisotro an'ity fonosana vao nozaraina ity, fa ireo tsy mbola nisotro no misotro azy ity.

Mialy Rajoelina, 28.04.2020. Nanolotra Vatsy Tsinjo

« Mitondra fahavitrihana ho an'ny mpampianatra ny fanampiana toy izao », hoy ny tale ny CEG Nanisana, Ramatoa Andrianasolo Fanjatiana. Ho an'ireo ankizy mpianatra izay tsy te hisotro ity Covid-Organics ity dia tsy terena fa manana safidy izy ireo. Tao amin’ny CEG Nanisana dia miisa 24 ireo tsy misotro, misy amin'izy ireo no efa nisotro teny anivon'ny fokontany ka tsy misotro intsony any an-tsekoly.

Mialy Rajoelina, 28.04.2020. Nanolotra Vatsy Tsinjo
Mialy Rajoelina, 28.04.2020. Nanolotra Vatsy Tsinjo
Mialy Rajoelina, 28.04.2020. Nanolotra Vatsy Tsinjo

Ary dia nitovy amin’izay fizotrany tao amin’ny Ceg Nanisana izay ny zava-niseho sy notontosaina tany amin’ny LTP Ampasampito, ny EPP Ankorondrano ary ny Lycée Analamahitsy fa ny isan’ny mpianatra sy mampianatra no samihafa. Marihina fa mpianatra hanala fanadinana ihany ireo mpianatra niverina nianatra ireo.

Andry Rakotonirainy - MADAGATE

Partager cet article

Repost0
19 mars 2020 4 19 /03 /mars /2020 08:18

Ny fanasana tànana matetika amin'ny savony no fiarovana voalohany mahomby hanalavirana ny otrik'aretina isan-karazany toa ny Coronavirus COVID-19. Manome ohatra voalohany eto, Ramatoa Mialy Razakandisa Rajoelina, Filoha Mpanorina ny Association FITIA, miaraka amin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka sy ny OMS (Fikambanana iraisam-pirenenena momban' ny Fahasalamana)

Partager cet article

Repost0
19 mars 2020 4 19 /03 /mars /2020 08:05
Mialy Rajoelina, 08.03.2020. Kabariny tany Toliara

Akory aby li e !

 

Tompokavy sy Tompokolahy,

Tonga ilay andro nandrasan-tsika hatramin'ny ela,

Tonga ity ilay fotoana mana-danja manokana ilay fotoana ifanaovan-tsika.

Koa tsotra ny teniko: miarahaba ny vehivavy malagasy rehetra tsy ankanavaka aho. Arahabaina nahatra izao fetin'ny vehivavy izao.

 

Miarahaba koa anareo rehetra Manam-boninahitra manatrika eto, ianareo Mpikambana ao amin'ny governemanta, ianareo Mpiara-miombon'antoka, ianareo Parlementera, ianareo rehetra tonga manome voninahitra an'izao fotoana izao.

Voalohanteny dia fankasitrahana ho anareo vehivavin'ny 8 marsa, izay nanatanteraka ny latro teo. Nahafinaritra tokoa ny loko marevaka sy ny endrika feno tsiky nasehoanareo tao anatin'ny afaliana.

Vory lanona eto isika vehivavy tsy anamarika fotsiny ity andro natokana ho antsika ity na anamarika ny fahatongavana eto fa anton'ny fihaonan-dehiben-tsika izao ny ampiray ny fon-tsika, ny anambatra ny feon-tsika mba aneho fa vonona ifandray tànana isika, vonona iara-mientana ho a'ny ho avy tsaratsara kokoa ho an'ny Firenentsika.

 

Ho an'ity taona ity, ny lohahevitra nosafidiana dia hoe : « Izaho sy Ianao, isika rehetra miombin’andraikitra hisitrahan’ny vehivavy ny zony ».

Ry vehivavy: sahia mijoro, andao hijoro. Adidin-tsika rehetra izany, indrindra adidin-tsika vehivavy izay itodiako manokana eto.

Moa va tsy isika no manome aina? Eny, amin'ny fomba samihafa sy lafin-javatra isan-karazany. Tsy isika koa ve ilay tsy mahita fitsaharana, tsy mety afa-po raha tsy manome ny tsara indrindra any amintsika.

Ananan-tsika ny fahaizana; ananan-tsika ny finoana; ananan-tsika ny risi-po koa anjaran-tsika no manamarika ny Tantara.

 

Mamelà ahy hitodika voalohany aminareo vehivavy mpikambana ao amin'ny governemanta izay manatrika eto. Masina ny asanareo, satria ianareo no manosika ny vehivavy malagasy ho any amin'ny fanabeazana. Lehibe sarobidy loatra ny andraikitra sahaninareo koa mamporisika anareo aho hanao ny ezaka rehetra mba hisian'ny fiovana azo tsapain-tànana.

Tombontsoa lehibe ny fisianareo vehivavy minisitra. Fantatray loatra fa ny vehivavy rehefa mitantana dia tsy mitsitsy aina, miasa mafy, manao sorona ny tenany mihitsy aza.

Toa ny reny tsy mikely soroka fa manome ny tsara indrindra mba hanatanterahana vina maro. Miandrandra anareo ny vehivavy malagasy, mitodika any aminareo ny mason'izy ireo.

Eo ampelatànanareo ny fahefana hanova zavatra, hanova ny toe-tsaina ary hanatsara ny fomba fijery samihafa. Andraikitra lehibe tokoa izany ary mila fikirizana sy finoana tsy azo ozongozonina. Matoky ny finiavananareo izahay; matoky fa manao mihoatra ianareo, eny mahavita mihoatra ireo lehilahy minisitra mihitsy aza.

 

Valo mirahavavy ianareo no mpikambana ao amin'ny governemanta, ianareo rahavavy, zoky ary zandry izay anankinanay ireto andraikitra manaraka ireto :

 

Ramatoa Narimamy Lucien Irma, Minisitry ny Mponina, ny Fiarovana ara-tsosialy sy ny Fampivoaran'ny Vehivavy;

Ramatoa Rakotovelomanantsoa Vohary, Minisitry ny Rano, ny Fanadiovana sy ny Fidiovana;

Ramatoa Rakotomalala Lantosoa, Ministry ny Indositria, ny Varotra sy ny Asa tànana;

Ramatoa Raharinirina Baomiavotse Vahinala, Ministry ny Tontolo iainana sy ny Fampandrosoana maharitra;

Ramatoa Andriamanana Rijasoa Josoa, Ministry ny Fanabeazam-pirenena, ny Fampianarana teknika ary Fampiofanana arak'asa;

Ramatoa Assoumacou Elia Béatrice, Ministry ny Fampianarana ambony sy ny Fikaroana siantifika;

Ramatoa Ranampy Gisèle, Ministry ny Asa, ny Fampananan'Asa sy ny Asam-panjakana ary ny Lalàna sosialy;

Ramatoa Rakotondrazafy Andriatongarivo Lalatiana, Ministry ny Fifandraisana sy ny Kolontsaina, izay niala tsiny.

 

Andriamatoa Filoha,

Mamelà ahy ampita ahy afatra kely ho an'ireto vehivavy Minisitra ireto. Afatra avy amin'ny vehivavy malagasy.

Raha mikasika ny fiainan'ny mponina, dia zava-dehibe ny fanatsarana ny fepetra iainan-tsika sy ny fiarovana ireo zana-tsika vavy indrindra ny fiarovana azy ireo amin'ny fampanambadiana ankaterana na aloha loatra.

Dingana iray lehibe ho antsika vehivavy ny fandaniana ny lalàna mifehy ny Ady amin'ny herisetra, ny 13 Desambra 2019 teo.

Tsy azon-tsika ekena intsony ny mbola hisian'ny herisetra atao amin'ny vehivavy eto amin'ny tanin-tsika. Ilaina ny fanamafisana ny fanampiana ireo izay mbola miaina ao anatina zavatra toy izany, toa ny fanomezana fampiofanana izay afahan'izy ireo miasa sy mahaleotena ara-bola no sady mitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana.

 

Eto koa aho dia manararaotra hiresaka ny fomba samihafa. Misy, ohatra, ny fomban-tany izay manilika sy mampitoka-monina ireo tovovavy rehefa tonga fadi-bolana. Iray amin'ireo fomba izay manitsakitsaka ny zo fototra maha olona izany indrindra fa ny zon'ny ankizy vavy.

Mikasika ny sehatry ny fanadiovana sy ny fidiovana kosa, dia tsy misy ny aina raha tsy misy ny rano. Fanta-tsika ny ezaka mbola ho atao mba hanamorana ny fahazoana rano madio sy ny hanatsarana ny fahadiovana eny amin'ny tontolo iainan-tsika. Satria ny fahasalaman-tsika sy ny fahasalaman'ny zanan-tsika no voakasika tanteraka ao anatin'izany. Mila mifampitaiza amin'ny fahadiovana isika rehetra mba izany ny ho tahafin'ny zanan-tsika.

 

Ny vehivavy malagasy dia efa hita ankehitriny fa maro no miditra eo amin'ny sehatry ny fandraharahana ka mila tohanana eo amin'ny tetik'asany sy ny fikaroana lalam-bola izay ataony. Eto ihany koa ny fahaizan'ny mpanao asa tànana malagasy izay efa hita fa manan-talenta, ary mendrika ho hitan'izao tontolo izao izany. Ka miandrandra ny tompon'andraikitra mba hanokatra ny làlana ary ihany koa mba hanampy sy hanaraka ny dingana ho atrehin'izy ireo. Ny tanjona dia ny mba hanara-penitra ny fomba famokarana sy mba ho matihanina eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena.

 

Tsy ny sehatry ny asa tànana ihany no afaka hampisongadina an'i Madagasikara fa manana ny kolontsaina mampiavaka antsika ihany koa isika. Mila vohizina izany mba ho reharehan’ny Malagasy rehetra. Mila hatosika sy hampiana ireo mpisehatra amin’ny tontolon’ny zavakanto, indrindra fa ireo vehivavy mba ho sangany ka ho Ambasadaoron’ny Malagasy manerana izao tontolo izao.

 

Ankehitriny, dia miaina tanteraka ao anatin’ny vanim-potoanan’ny fanatontoloana isika, kanefa mila malina sy mailo amin’ny fomba fampiasana ny tambazotra sosialy. Tsy tokony atao kilalao velively ny fampiasana an’izy ireny fa fitaovana tokony hoentina mitaiza sy manabe, hifampizarana hevitra tsara. Fitaovana tokony ampiasaina ao anaty fanajana ny hafa sy ny tena fa tsy entina hanaovana karazana fanararaotana. Zava-dehibe ny fanentanana hoentin-manarina an’izany, mba ahatonga ny Firenentsika ho modely amin’ny lafin’ny fifandraisana.

 

Tafiditra ao anatin’ny fanatsarana ny fiainan’ny vehivavy koa ny fiarovana ny tontolo iainana satria hafahana mitsinjo ny ho avin’ireo taranaka faramandimby, izay iarahantsika mahalala fa ady atrehin’izao tontolo izao. Ny ain’ny olombelona sy ny zava-manan’aina rehetra no tsinjovina ao anatin’ny fiarovana ny tontolo iainana. Ary mahavelom-bolo fa efa mihabetsaka ny vehivavy tanora miditra an-tsehatra sy tonga saina ankehitriny. Andao tohizana ny ezaka efa nataontsika ka hamafisina ny hetsika hamerenana an’i Madagasikara ho maitso.

 

Ny Fanabeazana no fanalahidin’ny fampandrosoana ny Firenena iray. Satria ny fahafahana dia azo avy amin’ny fahalalàna. Izany no tiantsika hampitaina amin’ny zanan-tsika, indrindra moa fa amin’ny zanan-tsika vavy ary zon’izy ireo tanteraka ny mandrato fianarana. Marihiko fa ny manabe zazalahy dia manabe olon-tokana, fa ny manabe zazavavy kosa dia manabe ny firenena iray manontolo.

Ny tontolon’ny Fanabeazana no hiankinan’ny andraikitra sarobidy dia ny famolavolana ny toe-tsaina, ny fahaizana mitondra tena ao anatin’ny fiarahamonina, ka ho tonga olom-pirenena vanona, afaka hiatrika ny fiainana sy ny ho avy. Mba hahatongavana amin’izany anefa dia tsara raha jerena ny fomba hanatsarana ny fepetra hianaran’ny ankizy amin’izao fotoana izao : ny fametrahana ny “cantine scolaire” mba hanampiana ny ray aman-dreny sy ho fanohanana ankizy, fa eo ihany koa ny fanatsarana ny fotodrafitr'asa sy ny praograma fampianarana mba ahafahan’izy ireo mianatra ao anatina fepetra tsara.

 

Maninona moa raha haverina hampianarana any an-tsekoly indray ny fanabeazana ara-sivika ny ankizy ? Raisiko ho ohatra ny zavatra miseho any Danemark izay voatondro ho firenena tsarahonenana indrindra eran-tany tamin’ny taona 2019. Vao kely ny ankizy dia taizàna amin’ny fahaizana manaja tena sy manaja ny hafa ary ny fahaizana miaina ao anatin'ny fiarahamonina. Ny soa fianatra hoy ny fahendrentsika malagasy!

Eo amin’ny tontolon’ny fampianarana Ambaratonga ambony, dia fantantsika ny fivoarana rehetra mila ho entina. Ny tanora Malagasy dia manana fahavononana sy manana fahaizana ka mila hatosika izy ireo mba ho afaka hanome ny tsara indrindra ao aminy. Mino aho fa raha hamafisina ny praograma eny amin’ny Oniversite dia hanana tanora mamiratra isika mandritra ny fianarana izay ataony sy rehefa miditra eo amin’ny sehatry ny asa.

 

Ny sehatry ny asa anefa matetika dia ahitana ny tsy fitovian-jo eo “amin’ny lahy sy ny vavy”. Mbola maro koa ny ezaka mila atao eo amin’ny fanajana ny zon’ny vehivavy miasa : tafiditra ao anatin’izany ny “congé de maternité” sy ny ora natokana ho an’ireo reny mitaiza kely. Mila jerena akaiky ihany koa ary harovana mihitsy azà ireo ankizy tsy ampy taona izay terena miasa. « Izaho sy Ianao, isika rehetra miombin’andraikitra hisitrahan’ny vehivavy ny zony ». Tsarovy ary tano ao am-po mba tsy ho adino io lohahevitra lehibe vohizintsika io.

 

Ry vehivavy Malagasy,

An-tsaiko mandrakariva ny olana sedrainareo, ireo toe-javatra miteraka fitaintainana ao amin’ny andavan’androm-piainanareo, ao ihany koa izay mety ho fanirianareo sy izay antenainareo. Izany rehetra izany dia tsapako, reko ary hitan’ny masoko. Tiako hifampizarana aminareo eto androany fa nandritra ny fitsidihana ireo traboina farany teo, dia tena nahakasika ny foko tanteraka ny olana nianjady tamin’ireo vehivavy any amin’ny Faritra Boeny sy Alaotra Mangoro.

Hitako taratra teny amin’ny masony ny ahiahy. Potika tanteraka ny trano fonenany, simba ny fambolena, very na maty ny biby fiompy. Tsy nisy noraisina intsony. Tena mafy no nanjo azy ireo ! Nefa na dia teo aza izany tranga nampalahelo izany dia nitraka hatrany izy ireo. Tsapako ny adin-tsaina, ny olana nosedrainy, ny ezaka nataon’izy ireo mba hiatrehana iny tranga iny.

 

Tsapako ihany ny alahelo kanefa tsy maintsy manome toky ny ankizy ihany koa izay mila misakafo sy harovana. Nitondra am-pahanginana ny zioga rehetra ireo vehivavy ireo. Na dia te-hihiaka aza anefa izy ireo dia aleony nampiseho fahamendrehana hatrany. Torak’izany koa ireo vehivavy tany Atsimo.

Tsy maintsy manao izay faraheriny mba hahafahan’ny tokantranony ho tafavoaka na dia teo aza ny hafanana, ny hanoanana, ny harerahana, ny kere... izay maniraka azy ireo handeha an-tongotra an-kilometatra maro mba hahita na dia indraim-bava kely aza.

 

Ry Vehivavy Malagasy,

Tsy misy zavatra mora. Tsarovy fa ny tena fandresena dia refesina amin’ny fahafahantsika miarina rehefa lavo; ny fahafahantsika miatrika zava-tsarotra nefa tsy milavo lefona mihitsy.

Ny faniriko dia hifanome tànana isika mba ifampisintona miaraka hiakatra mba hanorina tontolo kanto kokoa ka ho reharehantsika ny hamela izany ho an’ ny taranaka faramandimbintsika.

 

Amaranako ny fandraisako fitenenana eto dia hindramiko ny tenin’i Ghandi manao hoe : « raha misy fiovana tianao ho hita eo amin’ny tontolo misy anao dia atomboy eo aminao izany fiovana izany ».

Izao aho dia manasa am-pitiavana antsika vehivavy rehetra, sy ireo lehilahy ihany koa, mba hiaraka hitsangana ka haneho ny fihetsika amin'ny fankalazana ny 8 marsa izany nosafidian'ny Firenena Mikambana./.

 

Nandika an-tsoratra : Jeannot Ramambazafy - Nivoaka tao amin'ny "La Gazette de la Grande île" ny Alarobia 11 Marsa 2020 ihany koa

Mialy Rajoelina, 08.03.2020. Kabariny tany Toliara

Partager cet article

Repost0
19 mars 2020 4 19 /03 /mars /2020 07:58
Mialy Rajoelina, 11.03.2020. Marraine de la Santé. Discours

Monsieur le Ministre de la Santé Publique,

Madame la Représentante résidente de l’Organisation Mondiale de la Santé, Mesdames et Messieurs les chefs d’agences du Systèmes des nations unies à Madagascar,

Mesdames et Messieurs les professionnels de Santé;

Mesdames et Messieurs,

 

C’est avec beaucoup d’émotion que je me tiens devant vous en ce jour qui marque la reconnaissance d’un engagement ferme et pérenne en faveur de tous les enfants Malagasy. Toute ma gratitude va à l’Organisation Mondiale de la Santé, ainsi qu’au Système des Nations Unies, tous deux représentés ici par une seule et même personne, le Professeur Charlotte Faty Ndiaye, une femme admirable que je vous demanderai d’applaudir.

 

Je me sens particulièrement honorée de recevoir ce certificat qui symbolise non seulement les actions déjà menées et à poursuivre mais surtout l’espoir de tout un pays à travers la santé de ses générations futures. Permettez-moi donc de vous adresser mes remerciements, toute ma reconnaissance pour ce geste qui me touche énormément. Je m’engage à rassembler tous les efforts nécessaires en collaboration avec l’OMS et le Ministère de la Santé pour atteindre l’objectif de 90% de couverture vaccinale en focalisant les actions sur la revitalisation de la vaccination de routine.

 

Je prêterai ma voix pour inciter les mamans à faire vacciner leurs enfants. Il nous est, dès lors, impératif de rappeler l’importance de la vaccination de routine. Plus nous sommes nombreux à nous faire vacciner, plus nous évitons à ceux que nous aimons, à ceux avec qui nous vivons et travaillons, et à l’ensemble de la population de notre pays et des pays dans lesquels nous voyageons, de tomber malade, et de contaminer leur entourage. Cela permet de circonscrire des épidémies comme cela a été le cas pour la rougeole en 2019.

 

La lutte contre les maladies infectieuses est un défi majeur de santé publique. La vaccination reste l’une des armes plus efficaces pour combattre ces maladies, et préserver la santé des populations. Par la même occasion, je remercie également le Ministère de la Santé publique pour sa collaboration dans ce projet d’envergure ainsi que tous les professionnels de santé qui y travaillent activement. Lorsque Madame la Représentante était venue me rencontrer pour me présenter la situation alarmante de la couverture vaccinale à Madagascar, j’ai été saisie de suite par l’idée d’apporter ma contribution dans le combat, de part ma sensibilité en ce qui concerne la précarité de la santé Mère-Enfant.

 

Et je le répète aujourd’hui : les enfants ont droit à une bonne santé. Donnons-leur ce droit ! Et dans ce même ordre d’idée, la vaccination est un droit précieux. Elle permet de protéger les enfants contre des maladies évitables dès leur naissance. Nous l’avons entendu. Des efforts ont déjà été déployés pour améliorer la couverture de vaccination. Toutefois, ce combat est loin d’être gagné d’avance. Bon nombre de freins jalonnent en effet nos routes. Plusieurs facteurs entravant la croissance de la couverture vaccinale de routine ont pu être identifiés et demeurent toujours d’actualité. Citons entre autres :

- l’insuffisance de soins de qualité;

- l’insuffisance qualitative et quantitative en ressources humaines;

- le manque d’informations et d’approches communautaires pour convaincre les populations;

- la difficulté d’accessibilité à des lieux éloignés;

- l’insuffisance de ressources financières;

- l’insuffisance d’intrants nécessaires;

- la dégradation des infrastructures et des équipements sanitaires.

 

En se faisant vacciner, on se protège donc soi-même, et on protège aussi les autres. Concrètement, l’Organisation Mondiale de la Santé et l’Association FITIA collaborent ensemble pour réunir leurs ressources et parvenir au but commun qui est principalement de mettre en œuvre des activités de mobilisation sociale et de communication pour la revitalisation de la vaccination de routine. L’accent est mis sur les trois régions les plus affectées, à savoir : Analamanga, Alaotra Mangoro et Ihorombe. Aujourd’hui, c’est pour moi une occasion de vous présenter l’état d’avancement de notre mission déjà en bonne marche.

 

L’Association FITIA a démarré avec l’installation de centres et points de vaccination dans différents grands hôpitaux. Nous avons dorénavant mis en place trois centre de vaccination, notamment celui d’Ambohimiandra, de Tsaralalàna et de Tuléar. Sur cette lancée, nous en implanterons bientôt dans d’autres hôpitaux et centres de santé. Par ailleurs, notre équipe-terrain, composée de 4 médecins volontaires a déjà entamé la première phase des activités de mobilisation sociale, de sensibilisation et de communication pour renforcer la vaccination de routine.

 

En effet, des descentes à Manjakandriana et à Ankazobe ont été faites auprès :

- des APART pour désigner les Autorités locales, administratives, religieuses et traditionnelles;

- des écoles publiques, privées et confessionnelles;

- des associations de femmes (leaders, vendeuses, …);

- des centres de santé;

- ainsi qu’auprès du grand public.

Il est à noter qu’à Ihorombe, nos mobilisations sociales ont touché :

- les APART en l’occurrence les chefs de Région, des Fokontany et les maires ;

- les directeurs, les enseignants et élèves des nombreuses écoles publiques et privées.

 

De manière générale, nos équipes ont toujours été bien reçues. Les personnes cibles ont pour la plupart été surprises devant la réalité concernant la vaccination, elles ont cependant été réceptives contre toute attente. Ces populations cibles ont finalement adhéré à reconnaître l’importance de la vaccination et sont maintenant conscientes de l’enjeu et du défi. Désormais, elles sont prêtes à œuvrer et à aider à la réalisation efficace des actions. Outre les installations de centre de vaccination d’une part, et la mobilisation des cibles d’autre part, nous avions également convenu avec l’OMS, qu’afin d’optimiser l’extension de ces actions, nous nommerons des mamans modèles de la vaccination.

 

Nous sommes ravis de vous annoncer que nous en avons sélectionné plusieurs. Elles sont choisies suivant 2 principaux critères de performances comme :

- la consultation prénatale et

- le respect de l’assiduité du carnet de vaccination. Ces mamans modèles, comme leur nom l’indique, sont des femmes influenceuses qui servent d’exemple pour participer aux sensibilisations au sein des communautés. En somme, lors des 3 dernières inaugurations des centres de vaccination, l’association FITIA a déjà pu toucher un grand nombre de personnes auxquelles s’ajoutent sur terrain, lors de cette première phase de mobilisation :

- 37 autorités locales, administratives, religieuses et traditionnelles;

- 30 directeurs d’école publiques, privées et confessionnelles;

- 74 enseignants;

- 68 Agents Communautaires;

- 57 Personnel de santé;

- 261 Mamans modèles désignées;

- 2265 élèves.

Soit un total de 2792 personnes sensibilisées, en plus des populations qui ont assisté aux sensibilisations.

 

Dès cette semaine, notre équipe de mobilisation repartira pour la région Alaotra Mangoro. Pour conclure, je tiens à renouveler encore une fois mon engagement aussi immuable qu’indéfectible pour la santé des enfants. C’est ainsi en ces mots que je lance un appel solennel à vous, chers parents Malagasy, à vous professionnels de la santé, à vous organismes de toutes sortes, à vous adultes, jeunes et adolescents Malagasy.

 

Permettez-moi de faire appel à votre humanité bienveillante, à votre amour inconditionnel pour chaque petit enfant de notre pays : informez-vous, prônez la vaccination de routine autour de vous, parlez-en, discutez-en, bannissez rumeurs infécondes et infanticides et entraidons-nous tous ensemble à faire de la santé de nos enfants une réalité de demain. C’est un acte patriotique dont nous sommes tous les héros.

 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de la noblesse de votre ambition à laquelle je joins la mienne avec respect et honneur.

Vive la vaccination de routine ! Vive les enfants Malagasy !

Mialy Rajoelina, 11.03.2020. Marraine de la Santé. Discours
Mialy Rajoelina, 11.03.2020. Marraine de la Santé. Discours
Mialy Rajoelina, 11.03.2020. Marraine de la Santé. Discours

Partager cet article

Repost0
5 mars 2020 4 05 /03 /mars /2020 19:23
Mialy Rajoelina, 05.04.2020. Discours Clinique mobile

Discours de Madame Mialy Rajoelina, épouse du Président de la République de Madagascar et Présidente Fondatrice de l'Association FITIA

Parvis de l'Hôtel de ville, Antananarivo, 05 mars 2020

 

Madame la Ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme,

Monsieur le Représentant résident de l’UNFPA,

Monsieur le Gouverneur de la Région Analamanga,

Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo,

Distingués invités,

Mesdames et Messieurs.

 

Je suis honorée d’être présente parmi vous, en ce jour qui s’inscrit dans la semaine des activités de célébration de la journée de la Femme, à l’occasion de cette remise officielle de la Clinique mobile donnée par l’UNFPA. Avant toute chose, j'aimerais remercier chaleureusement Monsieur le Maire d'avoir accepté sans hésiter et avec une grande bienveillance la tenue de cet événement sur le Parvis de l'hôtel de ville.

 

Par la même occasion, il m'est donné l'opportunité d'adresser mes remerciements les plus sincères, à l’endroit de l'UNFPA pour son indéfectible soutien. En effet, cela fera une année, au mois d’avril prochain, que nous nous donnons la main, pour mener avec détermination, la lutte contre les violences basées sur le genre et le mariage précoce. Ensemble, et avec la collaboration active de nos partenaires, notamment le Ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme, le Ministère de la Sécurité publique, le Ministère de la Justice et le Ministère de la Santé, nous avons déjà mis en place de nombreuses réalisations qui viennent en réponse aux besoins des victimes et des survivantes.

 

Le don de cette clinique en faveur de l’Association Fitia est une preuve supplémentaire de votre volonté inconditionnelle de renforcer notre partenariat. Je salue la brillante initiative de l’UNFPA qui a établi un programme de déploiement de cliniques mobiles à Madagascar. Comme il a été dit, ces véhicules médicalisés ont pour mission d’assurer une offre de soins de qualité. La clinique mobile est en réalité un outil qui, pour nous, vient à point nommé car avec elle, nous pouvons envisager d’étendre nos actions.

 

Elle constitue assurément, à elle seule une stratégie parfaitement adaptée pour agir dans les zones isolées, enclavées et loin des centres de santé de base. Grâce à elle, notre cadre d’action s’étendra sur deux champs. Le premier celui d’atteindre au mieux les objectifs qui sont de renforcer la culture de zéro tolérance face aux VBG, en développant des mécanismes de prévention, de sensibilisation et de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre.

 

Le second, celui de faciliter l’accès à des soins préventifs et curatifs de qualité dans les villes et villages pour répondre aux besoins des populations, des femmes et jeunes filles en matière de couverture sanitaire, et entre autres, en consultation prénatale, en santé de la reproduction, en vaccination et aussi pour le dépistage du VIH SIDA.

 

Sans plus tarder, l’équipe de la clinique mobile de l’Association Fitia va entamer sa première action de sensibilisation, en compagnie de l’équipe de la clinique mobile de l’OIT, ici même, sur le Parvis de l’Hôtel de Ville. Elles prendront ensuite le départ pour continuer la sensibilisation sur différents points programmés, le long de la RN7.

 

Bonne mission aux équipes vaillantes et Soava dia !

 

Je vous remercie de votre aimable attention.

Partager cet article

Repost0
5 mars 2020 4 05 /03 /mars /2020 05:53
Mialy Rajoelina, 04.03.2020. Sakaizan'ny Vaksiny

Kabarin'i Ramatoa Mialy Rajoelina, vadin'ny Filoham-pirenena, Filoha Mpanorina ny Association Fitia

Hôpital des Enfants, Tsaralalàna, 04 Marsa 2020

 

Andriamatoa Ministry ny Fahasalamam-bahoaka,

Madame la Représentante de l’Organisation Mondiale de la Santé,

Ramatoa Talen'ny "Hôpital des Enfants" eto Tsaralalàna,

Ramatoa sy Andriamatoa isany mpiasan'ny Fahasalamana.

 

Miarahaba am-pifaliana sy mirary soa anareo rehetra tonga eto amin’ity fotoana manokana ho fitokanana ny toerana antsoina hoe : " Centre Ami de la vaccination" eto amin'ny Hopitalin'ny Reny sy ny zaza eto Tsaralalàna ity ny tenako. Ivontoerana mitovy tamin’ny efa natomboka ny 29 Novambra 2019 teny Ambohimiandra izay nohavaozin'ny Fikambanana Fitia sy ireo mpiara miombon'antoka. Natao ho ambohim-pihonan’ireo “sakaizan’ny vaksiny” ity toerana ity.

 

Fantantsika fa iray amin'ireo zo fototry ny ankizy ny zo ho salama sy ho tsaboina. Koa rariny raha avelantsika hisitraka ny zony ny zanantsika. Manana adidy amin’izany avokoa isika rehetra : na izaho, na ianao, na ny ray aman-dReny na ny mpitsabo na ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka. Tsy haitraitra ny fanaovana vaksiny. Tena zava-dehibe ary tsy azo hihodivirana mihitsy mba ho fiarovana amin'ny aretina mahery na ny areti-mifindra. Antony iray mahatonga ny ray aman-dReny tsy maharisika mitondra ny zanany atao vaksiny ny tahotra noho ny tsaho. Tsy ny any amin'ny tontolo ambanivohitra ihany no handairan'ny honohono, fa na ireo ray aman-dReny aty an-tanandehibe koa aza.

 

Misy ny milaza fa fomba hanaovan'ny Firenena mandroso andrana amin’ny karazana fanafody vaovao ny fanaovam-baksiny, misy koa no mihevitra fa entina hampihenana ny isan'ny mponina. Tsy marina velively izany fa diso tanteraka ! Ny mifanohitra amin’izany aza no zava-misy satria raha tsy hatao vaksiny ny zaza dia ho farofy ary ho mora handairan’ny aretina samy hafa. Fepetra tsotra nefa tokony arahina antsakany sy andavany ny fotoana fanaovana vaksiny sy ny fotoana voatondro hanaovana ny "rappel". Tarigetra izay efa noraisiko tamin'ny nitaiza ny zanako telo mianadahy ny hoe : «Tiako sy arovako ny zanako ka entiko hatao vaksiny».

 

Koa hanentanako anareo, indrindra fa ny Renim-pianakaviana mba hampihatra izany. Eto koa aho dia miantso ny mpisehatra rehetra eo amin'ny fahasalamana eto Madagasikara mba hanao ho zava-dehibe ny serasera sy fanentanana amin'ny hetsika fanaovam-baksiny. Misokatra ho an’ny rehetra ity “Centre Ami de la Vaccination” ity. Azo antonina amin'ny fotoana rehetra, maimaim-poana ary misy fanarahamaso hentitra. Marihina fa mitohy tsy tapaka mandray ireo Reny sy zaza ihany koa ny eny Ambohimiandra. Ary mifameno tanteraka ny asan'ireo toerana roa ireo. Haparitaka manerana ny Hopitaly lehibe eto Madagasikara sy ireo CSB II ny toeram-panaovana vaksiny toy izao mba hanomezana antoka amin’ny ho avy mamiratra ho an’ny zanaka malagasy rehetra tsy an-kanavaka sy mba hivelarany ara-tsaina fa indrindra ara-batana, hitombo sy ho salama.

 

Ary farany, dia manantitra hatrany ny fisaorana ho an’ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka izay tarihinao Andriamatoa Minisitra, noho ireo fiarahamiasa marobe, ary ankilany tolorako fisaorana koa ny OMS noho ny fanohanany tsy manam-petra ato anatin'izao tetikasa ara-pahasalamana izao. Ndao hifanome tanana satria tanjona iraisana ny fanatrarana ny taha 90 isan-jato amin'ny fanaovam-baksiny ny zaza eto Madagasikara.

 

Mankasitraka Tompokolahy, mankatelina Tompokovavy !

 

 

Partager cet article

Repost0
5 mars 2020 4 05 /03 /mars /2020 05:48
Mialy Rajoelina, 04.03.2020. Centre Ami de la Vaccination

Discours de Madame Mialy Rajoelina, épouse du Président de la République de Madagascar et Présidente Fondatrice de l'Association FITIA

Hôpital des Enfants, Tsaralalàna, 04 mars 2020

 

Monsieur le Ministre de la Santé publique,

Madame la Représentante de l’Organisation Mondiale de la Santé,

Madame la Directrice de l’établissement CHU Mère Enfant Tsaralalàna,

Mesdames et Messieurs les professionnels de Santé,

Mesdames et Messieurs.

 

C’est une joie de vous retrouver aujourd’hui pour l’inauguration de ce Centre de vaccination au sein du CHU Mère Enfant Tsaralalàna. Je tiens à réaffirmer ma volonté d’apporter mon soutien pour accompagner les efforts déjà déployés jusqu’ici, pour offrir des conditions favorables pour la bonne santé et le bien-être des enfants malagasy. La santé est un des droits de l’Enfant. Donnons-leur ce droit. Faisons en sorte que les enfants accèdent facilement aux centres de santé de base car il s’avère que c’est ce qui leur manque et engendre un fort taux de mortalité infantile.

 

Devant cette réalité affligeante, je ne pouvais, en tant que maman, rester insensible et impassible. Tout un chacun doit être bien conscient que la vaccination sauve des vies et que c’est la meilleure protection contre de nombreuses maladies. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas hésité à prendre l’initiative d’installer des centres et ces points pour la revitalisation de la vaccination de routine en commençant dans les grands hôpitaux. Cette action se poursuivra également dans les Centres de Santé de base. Il est encourageant de constater que depuis son ouverture, le centre d’Ambohimiandra est très fréquenté. Je souhaite d’ores-et-déjà la même affluence pour celui de Tsaralalàna.

 

A mon sens, ce point de vaccination en pleine ville va pouvoir répondre aux besoins des citadins. De plus, la forte concentration de la population à Antananarivo demande davantage de capacité de réponse face à la forte demande de vaccins. Un maximum d’effort est nécessaire pour inciter les parents à faire vacciner leurs enfants. Un centre comme celui-ci est en mesure de leur fournir des services de proximité. Il faut se rendre à l’évidence que la couverture vaccinale est encore loin des objectifs à atteindre.

 

En accompagnement de l’installation de ces centres de vaccination, il est nécessaire de renforcer la mobilisation actuelle pour lutter contre les rumeurs, les a priori et mieux communiquer sur les vaccins. Cela suppose un processus prolongé de sensibilisation pour rétablir la confiance dans les esprits et changer les comportements face à la vaccination. Dans ce cadre, l’association FITIA a commencé des mobilisations sociales dans 4 CSB dans les localités de Manjakandriana, Antananarivo, Ankazobe, et bientôt Ihorombe. Nous avons également prévu des rencontres avec des groupes d’agents communautaires dans chaque district. C’est en réunissant nos efforts que nous pourrons relever ce défi.

 

Ainsi, je réitère mes chaleureux remerciements au Ministère de la Santé Publique pour sa précieuse collaboration d’une part et à l’Organisation Mondiale de la Santé pour son indéfectible soutien dans ce beau projet, d’autre part. Donnons-nous la main pour atteindre ensemble, un ambitieux objectif d’au moins 90% de couverture vaccinale pour Madagascar.

 

Merci de votre aimable attention.

 

Partager cet article

Repost0
8 janvier 2020 3 08 /01 /janvier /2020 09:35
Chine-Association Fitia, 07.01.2020. Don de 74 pompes à eau

Palais d’État d'Ambohitsorohitra, 07 janvier 2020 après-midi. C'est en ce lieu et en ce jour qu'a été organisée la cérémonie de signature d'un partenariat entre la République populaire de Chine, représentée par SEM Madame Yang Xiaorong, Ambassadeur auprès de la République de Madagascar, et l'Association Fitia, fondée et présidée par la Première de Madagascar, Mialy Razakandisa Rajoelina.

Chine-Association Fitia, 07.01.2020. Don de 74 pompes à eau
Chine-Association Fitia, 07.01.2020. Don de 74 pompes à eau
Chine-Association Fitia, 07.01.2020. Don de 74 pompes à eau

Ce partenariat a été concrétisé par la remise, sous forme de dons, de 74 pompes à eau électriques qui seront mises à la disposition des associations rurales de Madagascar travaillant dans l'agriculture de manière globale, dans la riziculture en particulier. Elles leur permettra également d'améliorer leur quotidien dans les volets hygiène et alimentation.

Chine-Association Fitia, 07.01.2020. Don de 74 pompes à eau

C'est avec l'adage chinois “Les femmes soutiennent sur leurs épaules la moitié du ciel” que l’Ambassadeur de Chine à Madagascar, SEM Madame Yang Xiaorong a défini les responsabilités de la femme, en général, tant au niveau de la famille que de la patrie : “Pendant les quatre ans que je travaille à Madagascar, je vois que les femmes malagasy, intelligentes et dynamiques, ont une forte volonté de travailler vers un meilleur avenir pour la famille et la patrie ”, a-t-elle aussi remarqué.

Chine-Association Fitia, 07.01.2020. Don de 74 pompes à eau

De son côté, la Présidente de l'Association Fitia n'a pas tari d'éloges envers l'Ambassadeur Yang Xiarong : «Je suis enchantée par votre manière de percevoir et d’apprécier le caractère de la femme malagasy. Et j’aime beaucoup le proverbe chinois que vous avez cité. Nous devons faire nôtre, car il reflète aussi les traits de caractère des femmes de ma nation».

Voici, d'ailleurs, les discours intégraux, prononcés successivement ce 07 janvier 2020 :

Chine-Association Fitia, 07.01.2020. Don de 74 pompes à eau

Son Excellence La Première Dame de Madagascar, Présidente de l'Association Fitia,

Honorables Invités,

Mesdames et Messieurs,

Chers amis,

C'est avec un sentiment de fraternité que je participe à cette cérémonie de remise du don offert par l'Ambassade de la République Populaire de Chine à l'Association Fitia présidée par la Première Dame, dans la cause sacrée de protéger et soutenir les femmes.

Chine-Association Fitia, 07.01.2020. Don de 74 pompes à eau

Ce lot de matériels est composé de 74 pompes à eau pour aider les Femmes Malagasy qui travaillent dans le domaine de l'agriculture.

Il y a une phrase célèbre en Chine : “Les Femmes soutiennent sur leurs épaules la moitié du ciel”. Pendant les quatre ans que je travaille à Madagascar, je vois que les femmes malagasy, intelligentes et dynamiques, ont une forte volonté de travailler vers un meilleur avenir pour la famille et la patrie. Comme épouses et mères de famille, elles portent sur leurs épaules la moitié du ciel tant au travail qu'en famille. Elles s'investissent énormément dans la vie familiale et réalisent en même temps un grand succès professionnel.

La Première Dame et l'Association Fitia ne ménage aucun effort pour que chaque femme a la chance de s'épanouir et de réaliser leur rêve.

La chine attache beaucoup d'importance aux relations amicales avec Madagascar. En effet, dans les pires et meilleurs moments, la Chine reste toujours présente pour épauler ses amis, frères et sœurs malagasy. Les matériaux qui font l'objet de la remise d'aujourd'hui, réaffirment la solidarité du peuple chinois avec le peuple, surtout les femmes malagasy, et la volonté de travailler ensemble pour arriver au développement durable.

Mesdames et Messieurs,

Chers amis,

Madagascar est une perle de l'océan Indien, avec une condition naturelle favorable, un peuple travailleur et intelligent; elle est dotée d'un potentiel de développement énorme.

A l'heure actuelle, dirigé par le Président Andry Rajoelina, en concrétisant l'Initiative Émergence Madagascar, le pays devrait s'engager sur la voie du développement rapide.

En tant que partenaire de coopération globale de Madagascar, la Chine va continuer d'accompagner et soutenir fermement le développement de Madagascar, et renforcer la coopération mutuellement bénéfique.

La Chine restera toujours un bon ami et un partenaire fidèle de Madagascar.

Vive la coopération amicale sino-malagasy !

* * * * * * *

Chine-Association Fitia, 07.01.2020. Don de 74 pompes à eau

Son Excellence Madame l'Ambassadeur de la République Populaire de Chine,

Mesdames et Messieurs,

C'est un plaisir de vous accueillir en ce début d'année. Cette rencontre augure déjà d'une année d'action, de dynamisme et de réalisations pour l'Association Fitia.

Permettez-moi, avant tout, de vous adresser mes vœux les meilleurs, pour cette nouvelle année 2020.

 

Son Excellence Madame l'Ambassadeur,

Je voudrais vous remercier également pour votre attachement à Madagascar ainsi que pour votre implication dans la collaboration entre nos deux pays.

Je suis enchantée par votre manière de percevoir et d'apprécier le caractère de la femme malagasy. Et j'aime beaucoup le proverbe chinois que vous avez cité : “Les Femme soutiennent sur leurs épaules la moitié du ciel”.

Nous devrions le faire nôtre, car il reflète aussi les traits de caractère des femmes de ma nation.

Je vous suis particulièrement reconnaissante pour votre soutien inconditionnel à l'endroit de l'Association Fitia, à travers les diverses actions que nous avons déjà pu partager; comme, aujourd'hui encore, pour ces nombreuses pompes à eau.

Comme nous le savons tous, l'eau c'est la vie.

Ces pompes vont permettre à de nombreuses populations d'améliorer leurs conditions de vie, que ce soit pour l'hygiène personnelle, pour les tâches et besoins domestiques, ainsi que pour le travail.

Ces pompes sont nécessaires si l'on veut apporter un développement rapide.

Chine-Association Fitia, 07.01.2020. Don de 74 pompes à eau

Son Excellence Madame l'Ambassadeur,

Vous connaissez parfaitement l'un des points auquel j'attache une importance capitale : l'aide à l'émancipation de la Femme Malagasy.

En effet, en 2010, nous avons eu l'occasion d'apporter notre contribution pour améliorer les conditions de vie de nombreux concitoyens dans le Grand Sud de Madagascar, en faisant don de pompes à eau. Soyez assurée que votre appui sera fructueux.

Nous remettrons ces pompes à es associations de femmes rurales afin qu'elles optimisent leur utilisation.

Vive notre collaboration !

Dossier de Jeannot RAMAMBAZAFY

Partager cet article

Repost0
8 janvier 2020 3 08 /01 /janvier /2020 04:57
Mialy Rajoelina. Ses vœux pour le Nouvel an 2020
2020 ?
Une nouvelle année à découvrir,
Écrire de nouvelles histoires,
Ouvrir la porte au bonheur,
Goûter aux plaisirs simples,
Savourer chaque instant lumineux,
Le bonheur, la paix et la réussite se construisent chaque jour. 
Meilleurs vœux à toutes et à tous !
 
Mialy RAJOELINA, Présidente-Fondatrice de l'Association Fitia

Partager cet article

Repost0
29 décembre 2019 7 29 /12 /décembre /2019 03:34
Mialy Rajoelina. Ses vœux pour Noël 2019

En cette période de foi et d'espérance, mon époux, mes enfants et moi-même vous souhaitons beaucoup de bonheur et d’amour. Que Dieu vous bénisse !

Nous vous sommes reconnaissants pour vos vœux et votre bienveillance à notre égard.

Joyeux Noël à tous !

Mialy Rajoelina

Partager cet article

Repost0